#
Image
Witaj na naszej stronie.

Butanol

Butylowy lub inaczej butanol to alkohol zawierający 4 atomy węgla o wzorze. Nazwa butanol (lub alkohol butylowy) nie jest jednoznaczna. Jest alkoholem o wzorze chemicznym c4h10o, znany również jako alkohol butylowy, aw zależności od kształtu cząsteczki jego izomery noszą nazwy:

Butanol. 1-butanol. Alkohol n-butylowy. Numer kat. 203230421: 1-butanol cz. Opis wymagań, Naważki i ceny (netto). Wygląd zewnętrzny, bezbarwna. Inaczej alkohol butanowy. To alkohol mający cztery atomy wegla. Jest substancją łatwopalną. Produkowany jest z paliw kopalnych oraz na drodze. Handlowa, 1-Butanol extra pure. cas, 71-36-3. farmakopea, Zgodność z farmakopeą. Opis, surowiec stosowany do produkcji lekÓw i suplementÓw.

Towary Butanol (spirytus butylowy), Odczynniki chemiczne, Reagenty chemiczne, środki wysoce oczyszczone, Chemia przemysłowa. Butylowy lub inaczej butanol to alkohol zawierający 4 atomy węgla o wzorze. Izomery butanolu mają różne temperatury krzepnięcia i wrzenia.
Butanol jest bezbarwną, przeźroczystą cieczą o charakterystycznym zapachu. zastosowanie: n-butanol stosowany jest jako półprodukt do syntez organicznych. To tylko jedno z haseł Słownika Krzyżówki Info zawierającego bazę haseł krzyżówkowych z zaawansowaną wyszukiwarką.
Butanol wchlania sie do organizmu przez przewod pokarmowy. z izomerow alkoholi czteroweglowych 2-butanol wykazuje najslabsze dziala-nie toksyczne na. I Chemia Laboratoryjna, 2-butanol cz. Da min. 99. 5% Nas tylko wybrane informacje na temat Butanol oraz gier escape (gry online wik). Polecamy nasze zasoby, ponieważ są często aktualizowane przez naszych.
Koalar, 2007-11-07 02: 51. 1. Butanol. Znaczenie: alkohol o 4 atomach. q, butanolem, butanolowi, butanolu. t, butanolów. s, butanole. Komentarze:

Butan+ (alkoh) ol]. Chem. Związek organiczny, alkohol alifatyczny, używany jako rozpuszczalnik klejów, lakierów, żywic oraz jako surowiec do.

Image